Horgászrend

Horgászrend 2019

 

A Malév-Dabas Horgász Egyesület (továbbiakban egyesület) horgásztaván horgászati tevékenység a Halgazdálkodásról és a Hal Védelméről szóló 2013. évi CII. Törvény, továbbá a törvény végrehajtásának részletes utasításait tartalmazó végrehajtási rendelet (Vhr.), és a vonatkozó kormányrendeletek alapján végezhető. A halgazdálkodási tevékenység során a „Természet Védelméről” szóló 1996. évi LIII. Törvény és a „Környezet Védelmének” általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény előírásait is be kell tartani.

Esetenként, a halgazdálkodásunk érdekében, fajonkénti, egyedi horgászati tilalom is bevezetésre kerülhet, ezek a halőrháznál lévő hirdetőtáblán kifüggesztésre kerülnek.

A tagságot érintő éves befizetések, tagdíj, éves területi jegy, társadalmi munka megváltás, és egyéb befizetések teljesítésének határideje, az adott év március 31. napja.

A telepítések nyilvánosak, bármely tag vagy vendég részvétele engedélyezett.

Telepítések után 2 naptári napra rendelhető el horgászati tilalom.

A törvényekben, rendeletekben meghatározottakon túl az alábbiak betartása kötelező.

 

  1. Horgászati feltételek az egyesület horgásztaván.

 

    A tó befogadó képességét figyelembe véve, a taglétszám korlátozott. Új tag

    felvétele kérelem alapján történik. A kérelmek elbírálása során, elsősorban

    Dabas és vonzáskörzetében élők felvételi kérelmét részesítjük előnyben.

 

Az a személy horgászhat aki:

 

a./  Az egyesület, vagy bármely más egyesület tagja, érvényes horgászengedéllyel,

      és az adott évre szóló érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik.

 

b./  Egyesületi tag esetében befizette az éves halasítási hozzájárulást és a  

      társadalmi munka megváltását.

 

c./  Vendéghorgász esetében az adott napra eseti hozzájárulást (napijegyet)     

      váltott. Itt fontos tudni, hogy korábbi negatív tapasztalatok alapján, a 

      szabálytalankodó, a horgászrendet megszegő személyektől a napijegy kiadás

      megtagadható!

 

d./  Az egyesület által kiadott tiszteletjeggyel rendelkezik.

 

e./  A horgászati okmányok birtokában, az egyesület horgászrendjét, valamint a

      kifüggesztett időszakos horgászati tilalmakat megismerte, elfogadja és

      magára nézve kötelezőnek tekinti. Ezek nem ismeretére való hivatkozás

      utólag nem fogadható el, és nem mentesíti a horgászt a felelősségre vonás alól!

 

  1. Horgászati idő.

 

a./  Éves halasítási  díjat megfizetett tagoknak:                                                                      

 

      Nappali horgászat:  január 1. - december 31. között 06.-21. óráig

      Ez az időszak évszakonként változhat, ilyenkor a hirdető táblán 

      kifüggesztésre kerül.

 

     Éjszakai horgászat:  munkaszüneti, valamint ünnepnapot megelőző éjszaka.

 

     Nyári időszakban, egyedi elbírálás alapján, külön engedéllyel, hét közben is lehet

     éjszaka horgászni. Folyamatos, hosszabb idejű, és kizárólag sporthorgászati célból!

     Az ezen időszak alatt fogott hal nem vihető el!

 

b./  Napijegyes horgászoknak:

 

      A napijegy csak egy napszakra való horgászatra érvényes, és napszakonként 

      egy darab használható fel.

      Reggel 06.-18. óráig vagy este 18.-06. óráig. Ettől hosszabb idejű horgászat,

      több napijegy egyidejű megváltásával lehetséges.

      Töredék nap nincs, a később kezdés nem jogosít a következő napszakba

      átnyúló horgászatra.

 

      Nyári időszakban, egyedi elbírálás alapján, külön engedéllyel, hét közben is lehet

     éjszaka horgászni. Folyamatos, hosszabb idejű, és kizárólag sporthorgászati célból!

     Az ezen időszak alatt fogott hal nem vihető el

 

      Napijeggyel ragadozó halra horgászni tilos!

      A napijegy csak békés halak horgászatára jogosít fel.

 

  1. Adminisztrációs szabályok.

 

a./  Az egyesület tagja a tóhoz történő megérkezést követően köteles a halőr

      háznál bejelentkezni, és az ott elhelyezett naplóba nevét, és az érkezés pontos

      idejét olvashatóan bejegyezni. A horgászat befejeztével az elvinni kívánt 

      halat a halőrnek  be kell mutatni, aki azt megméri és annak pontos súlyát     

      névvel együtt  feljegyzi. Távozáskor a naplóba rögzítenie kell az elvitt halak 

      darabszámát,  súlyát, a távozás idejét, és a nevet. Ha valaki nem visz halat, akkor is   

      jeleznie kell a  halőrnél, hogy  befejezte a horgászatot. Köteles tűrnie, hogy a halőr

      felszólítás alapján  személyes tárgyait, gépkocsiját ellenőrzés céljából   átvizsgálja.

   

b./ A napijegyes horgász megérkezéskor és távozáskor köteles a halőrháznál 

     jelentkezni regisztrálás végett. Horgászigazolványa a horgászat 

     időtartamára a halőrháznál leadásra kerül. Távozáskor a fogási adatokat 

     rögzítő szelvényt le kell adni. A halőr a fogási adatokat rögzíti, az

     elvinni kívánt halakat leméri. Köteles tűrnie, hogy a halőr felszólítás

     alapján személyes tárgyait, gépkocsiját ellenőrzés céljából átvizsgálja.

 

  1. Horgászati módok.

 

a./ Teljes jogú tag, és a napijegyes horgász egyszerre két bottal, az eresztéken 

     egy horoggal horgászhat.

 

b./ Ifjúsági tag, egy bottal, az eresztéken egy horoggal horgászhat.

 

c./ Gyermek horgász egy bottal az eresztéken egy horoggal

     horgászhat. Ide tartozik még, hogy a gyermek csak a területre érvényes

     horgászengedéllyel rendelkező felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

     Méretes nemes hal kifogása esetén, az csak a felügyeletet ellátó horgász

     fogási naplójába történő bejegyzés után tartható meg.

 

  1. Megtartható halmennyiség.

 

a./ 2 botos éves jogosítással rendelkező tagoknál:                                                                 

    

     Nemes halakból napi 2db, heti 4db. (ideértve az amurt is)

     Nemes halból napi maximum 6kg összsúlyig.

     Nemes halakból éves szinten 40kg. (ideértve az amurt is)

     Ragadózó halból heti 1db vihető el.

     Egyéb halakból napi 3kg, éves szinten 60kg.

    

     Az elvitt süllő súlya háromszoros szorzóval kerül bele az éves elvihető mennyiségbe.

     Tehát egy kettő kilogrammos süllő esetén, hat kilogramm elvitt halat jegyzünk az   

     egyesületi nyilvántartásba.

     A békéshalak horgászatának során, a véletlenszerűen fogott süllőt, azonnal vissza kell

     helyezni, ezek nem vihetőek el!

    

b./ 1 botos éves jogosítással rendelkező tag, aki ifjúsági, öregségi nyugdíjas,

     vagy olyan feleség, akinek a férje 2 botos jogosítással rendelkezik:

 

     Nemes halakból napi 1db, heti 2db. (ideértve az amurt is)

     Nemes halból napi 6kg összsúlyig.

     Nemes halakból éves szinten 20kg. (ideértve az amurt is)

     Ragadozó halból heti 1db vihető el.

     Egyéb halakból napi 3kg, éves szinten 30kg.

                                                                                                                                                                                                                               

     Az elvitt süllő súlya háromszoros szorzóval kerül bele az éves elvihető mennyiségbe.

     Tehát egy kettő kilogrammos süllő esetén, hat kilogramm elvitt halat jegyzünk az   

     egyesületi nyilvántartásba.

     A békéshalak horgászatának során, a véletlenszerűen fogott süllőt, azonnal vissza kell

     helyezni, ezek nem vihetőek el!

 

c./  2 botos napijegyes horgász, jegyenként:

 

      Nemes halakból 2db. (ideértve az amurt is)

      Maximum 6kg összsúlyig.

      Egyéb halból 3kg.

 

d./  1 botos napijegyes horgász, aki ifjúsági vagy öregségi nyugdíjas:

 

      Nemes halakból 1db. (ideértve az amurt is)

      Maximum 6kg összsúlyig.

      Egyéb halakból 3kg.

 

Éves jogosítással rendelkező tag, ha az éves mennyiséget megfogta, új területi engedélyt válthat, az első engedély lezárásával.

A meg nem fogott mennyiség elveszik, tovább nem vihető, másnak nem ruházható át.

 

  1. Méretkorlátozások az elvihető halakra.

 

a./  Ponty:   maximum  4kg.   (felette vissza kell helyezni)

b./  Amur:   maximum  6kg.   (felette vissza kell helyezni)

c./  Süllő:    maximum  3kg.   (felette vissza kell helyezni)

d./  Az itt fel nem sorolt halak esetében, a fogási napló előírásait kell figyelembe venni!

 

     Koi pontyokat elvinni tilos!

     A méretkorlátozás feletti halakat szákban tartani tilos!

     Mérlegelés, fényképezés után azonnal vissza kell helyezni a tóba!

     

  1. Horgászati kötelmek.

 

7/1.  A kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy azok számára okozott fizikai 

        sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot.

 

7/2.  Halvédelmi eszközök megléte (megfelelő méretű és állagú halmatrac,

        merítő szák, fertőtlenítő) és ezek szakszerű használata kötelező!

 

7/3. A horgász köteles a kifogott hal mérésére alkalmas eszközt magánál tartani!                

 

7/4.  A tavon a behordás mindennemű változata, etetőhajó használata tilos!

 

7/5.  Békés halak horgászatánál, fonott zsinór direktben való használata tilos!

        Fonott zsinór csak dobóelőkének és horogelőkének használható!

 

        Ragadozó halra csak területi engedéllyel rendelkező egyesületi tag horgászhat!

        Ragadozóra horgászni, csak pergetve, műcsali használatával lehet.

        A szereléken egy darab, egy ágú, szakáll nélküli, vagy lenyomott szakállú horog  

        használható.

        Hallal, halszelettel ragadozóra horgászni tilos!

        Harcsára horgászni is csak puhatestűekkel, (nadály, giliszta, pióca) lehet.

        A békéshalak horgászatának során, a véletlenszerűen fogott süllőt, azonnal vissza kell

        helyezni, ezek nem vihetőek el!

        Ha esetleg véletlenül elpusztul, akkor azt a halőrháznál le kell adni.

 

7/6.  Merítő szák használata minden esetben kötelező!

        Tilos a halat a parton felhúzva, vontatva ki venni a vízből!

 

7/7.   A tavon foglalt hely nincs! A horgászhelyek elfoglalása érkezési

         sorrendben történik! Készséget, felszerelést, a horgászhelyre előre

         telepíteni tilos!

 

7/8.  Szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos!

        A horgászhelyek tisztaságáért és bárminemű rendellenességéért az ott

        horgászó személy felel! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a

        horgász köteles még a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni! Nem

        hivatkozhat arra, hogy a szemét már érkezése előtt a horgászhelyen volt!

        A horgászat során a helyet folyamatosan tisztán kell tartani! A horgászat

        befejeztével az összegyűlt hulladékot a horgász köteles magával vinni!

        A horgászhelyet csak tiszta, rendezett állapotban szabad elhagyni!

        A horgász köteles az összegyűjtött szemét elszállítására alkalmas szemetes

        zsákot magánál tartani!

 

7/9.  A horgász a bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás

        esetén haladéktalanul beavatkozhasson! Aki a horgászhelyét elhagyja,

       (akár rövid időre is) az készségeit köteles a vízből kivenni!   

        A horgász a bevetett készségek őrzésével más személyt nem bízhat meg!

 

7/10. A kifogott és elvinni kívánt nemes halat a fogás után, azonnal be kell

         jegyezni a fogási naplóba! Egyéb halak esetében a horgászat végeztével,

         de még a horgászhely elhagyása előtt kell bejegyezni! A fogási 

         napló bejegyzésének átjavítása, felülírása szigorúan tilos! Véletlenszerű

         elírás kijavítása csak a halőr jelenlétében, annak jóváhagyásával lehetséges!

        A kifogott halakat cserélgetni, vagy másnak átadni szigorúan tilos!

 

7/11. A kifogott halak haltartóban, kizárólag a tó vizében tárolhatók!

        A horgász a kifogott halat csak saját haltartójában tárolhatja!

        Több napig tartó horgászat esetén a horgász 2 naptári nap alatt megtartható

        halmennyiséget tarthat a szákjában. A kifogott halat a horgászat

        befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyről!

        A horgászat befejezése után, a halat tárolás céljából hátrahagyni tilos!

 

7/12. A tó területén halat tisztítani tilos!

       Több napig tartó horgászat idején a halak étkezési célú felhasználása úgy

       történhet meg, ha a helyszínre hívott halőr a felhasználni kívánt halat a

       fogási naplóból beazonosítja és a naplóba „ felhasználva” szignóval

       bejegyzi! Ebben az esetben is csak a kijelölt helyen tisztítható a hal!                             

 

7/13. Lakókocsit csak az egyesület tagjai használhatnak, az eddigi szabályozás

        figyelembe vételével és betartásával. A lakókocsik tárolására valamint a

        horgászat idejéig a vízparton való elhelyezésére, a vezetőség által kijelölt

        helyen van lehetőség!

        Az elkerített lakókocsi parkba, vagy a kihúzott lakókocsikba halat bevinni tilos!

        Kizárólag étkezési célú felhasználásra, tisztított állapotban lehet, a haltisztítás előzőleg

        ismertetett szabályainak figyelembe vételével, annak maradéktalan betartása mellett.

        Ennek a megszegése –hallopásnak minősül– és azonnali kizárással jár!

 

7/14. Az éjszakai horgászat csak állandó, folyamatosan jól kivilágított

         horgászhely megteremtésével valósítható meg!

 

7/15. A befagyott tavon a lékhorgászat nem megengedett, tilos!

 

7/16. A tóban fürödni, csónakázni tilos!

         A vízbe menni kizárólag csak a szákolás idejére, vagy a halak életben

         tartása (tárolása) céljából, az azt indokoló vízállás mellett, az ahhoz

         elengedhetetlen mértékig szabad!

 

7/17. Kutyát a vízparton csak pórázon, szájkosár használatával lehet tartani!

         Kutyát vagy bármilyen állatot a vízben fürdetni tilos!

 

7/18. Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad, kizárólag

         összegyűjtött, lehullott száraz faágakból, vagy otthonról hozott fával!

         A kijelölt tűzrakó helyen szemetet égetni, ezekbe szemetet dobálni tilos!

 

7/19. Tilos a tó körüli növényzet, bokrok, fák, valamint az összefüggő nádfal

         rongálása, önhatalmú irtása, vagdosása. Új horgászhely kialakítása csak a

         vezetőséggel egyeztetve lehetséges!

 

7/20. A tó teljes területén gépkocsit, a balesetveszélyre tekintettel, mindenki

         csak saját felelősségére  használhat! A gépkocsival vagy gépkocsiban

         keletkezett károkért az egyesület felelősséget nem vállal!

 

7/21. A tó teljes területén tilos a mások nyugalmának megzavarására alkalmas

         túlzott hangoskodás, zenehallgatás!  Kerüljük a túlzott alkohol fogyasztást,  

         és a trágár beszédet, káromkodást! Kérjük horgásztársainkat és

         vendégeinket a rend és a tisztaság megőrzésére illetve a kulturált

         magatartás betartására!

 

  1. Ellenőrzések.

        

8/1.  Felhívjuk horgásztársaink, valamint a látogatók figyelmét, hogy a horgásztó

        teljes területén, kamerarendszer működik! Ezek felvételei bizonyítékként

        használhatóak fel a horgászrendet megszegő, vagy szabálysértést elkövető

        személyek fegyelmi vagy szabálysértési ügyeinek kivizsgálásakor!

 

8/2. Az egyesületnél hat, a Pest Megyei Halgazdálkodási Hatóságnál képzett és

       vizsgát tett, regisztrált, fényképes igazolvánnyal és szolgálati naplóval

       ellátott halőr teljesít szolgálatot.

 

8/3. A halőr kérésére a horgász, valamint a látogató köteles magát igazolni, és az

       ellenőrzésnek alávetni. Az intézkedés megtagadása, akadályozása,                                                 

       a halőrrel szembeni trágár beszéd, esetleges erőszakos magatartás,                                     

       a legsúlyosabb fegyelmi vétségek közé tartozik!

 

8/4.  Az ellenőrzésre jogosult személyek, a tó teljes területén, a nap 24 órájában

       ellenőrizhetnek. A horgász, valamint a látogatók, vendégek járművét

       feltartóztathatják, a jármű vezetőjét igazoltathatják, a járművet és szükség

       szerint a személyek csomagját, ruházatát átvizsgálhatják. Lakókocsi esetén

       a halőr kérésére a hűtőszekrény, hűtőláda tartalmát is meg kell mutatni! A

      fellelhető hal mennyisége nem lehet több a folyamatos kint tartózkodás során

      megfogható, és a fogási naplóba bejegyzett mennyiségnél. Az intézkedés   

      megtagadása, illetve az ellenőrzés akadályozása a hatályos törvények szerint

      bűncselekménynek minősül, és eljárást von maga után! Az ellenőrzésre

      jogosult az ellenőrzés ideje alatt a szabálysértésről, illetve az azt bizonyító

      körülményekről, eszközökről, hang, kép illetve video felvételt készíthet, amik

      az eljáró szerv a fegyelmi eljárás során bizonyítékként felhasználhat! A helyi

      horgászrend megsértői ellen a halőr köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.

      Az addig fogott halakat elkobozza és visszahelyezi a tóba. A vétséget 

      elkövető személytől a területi engedélyt bevonja és a fegyelmi eljárás 

      lefolytatása céljából a szolgálati naplóba írt jelentéssel együtt leadja az

      egyesület elnökének!

 

8/5. Kérjük a fenti horgászrend tudomásul vételét és betartását!

 

       A fel nem sorolt tételek, észrevétel, vagy kérdés esetén kérjük, keressék a halőrt,

       vagy az egyesület vezetőségét.

    

Közgyűlés által elfogadott horgászrend.  2019. január 26.

 

      Tisztelettel:

 

       Malév-Dabas Horgász Egyesület

 

        

 

 

 

 

 

Bejelentkezés

Véletlen képek

212.jpg

Időjárás