HorgászrendMALÉV-DABAS Horgász Egyesület


HORGÁSZRENDJE, mely 2017. január 28-tól érvényes.    

                                  
A MALÉV-DABAS Horgász Egyesület (továbbiakban egyesület) a MOHOSZ „Országos Horgászrend”-jét,
„Jog és Etikai Szabályai”-t tekinti saját horgász szabályozása alapjának.
A hivatkozott alapokmányok a Horgászigazolvány mellékletében található meg, amelyek az idő múlásával változhatnak. Ezért, hogy a horgászat kezdete előtt minden horgász a kellemetlenségek elkerülése érdekében az egyesületi irodától kérjen információt az esetleges változásokról. Abban az esetben, ha a Horgászigazolványban található melléklet hatályát vesztette, akkor kérje annak cseréjét. Ugyanez érvényes az egyesület Horgászrendjére is.


I. Horgászási feltételek az egyesület horgásztaván


1. Az a személy horgászhat aki:


a./ Az egyesület tagja, rendelkezik érvényes állami horgászjeggyel, szövetségi tagsági igazolással, befizette az éves, vagy napi halasítási hozzájárulását a Dabas-Mánteleki tóra.

b./ Az ország bármelyik horgász egyesületének tagja, van érvényes horgászigazolványa, tárgyévre szóló állami horgászjegye, szövetségi tagsági igazolása, és a Dabas-Mánteleki tóra a nevére kiállított érvényes „Halasítási hozzájárulás”-sal váltott jogot a horgászatra.

c./ Bármely jogi személy és az egyesület között létrejött együttműködési megállapodás alapján a jogi személy nevére kiállított  „Tiszteletjegy”-el, a jogi személy alkalmazottja, vagy vendége, a „Tiszteletjegy”-en feltüntetett jogokkal és korlátozásokkal, amennyiben érvényes horgász engedéllyel rendelkezik bármely egyesületnél.

d./ Az egyesület által adományozott, névre szólóan kiállított „Tiszteletjegy”-el, a tagokat megillető jogokkal és korlátozásokkal. Az éves „Tiszteletjegy”-el megtartható halmennyiség: 30 kg nemes hal/év.

e./ Az a-d pontokban meghatározott horgász csak akkor élhet a horgászat jogával, ha a horgászat megkezdésekor nem áll horgászati tevékenysége miatt kiszabott, jogerős fegyelmi határozat hatálya alatt.

2. Horgászási idő éves „Halasítási hozzájárulás”-t megfizetett tagoknak:

a./ Nappal: január 1-től, december 31-ig 06.00 – 22.00 óra között.

b./ Éjszaka: egész évben a c./ pontban meghatározott napokon 18.00 – 06.00 óra között.

c./ Éjszakai horgászat lehetőségei:
- péntekről szombatra, szombatról vasárnapra virradóan, a pihenőnapok előtti éjszakákon,
- hétköznapra eső munkaszüneti napokon, az ünnepet megelőző nap este 18.00 órától, az ünnepre virradóan reggel 06.00 óráig.
- kettős ünnepen, illetve Kormány rendelet által áthelyezett pihenőnap esetében a fenti szabályt megfelelően kell alkalmazni.
- A horgászati időt indokolt esetben a vezetőség módosíthatja / pl: évszakhoz kötődő nyitvatartás /

Ezen idő szabályzások az eseti „Halasítási hozzájárulás”-ok megváltására vonatkoznak!
Az eseti „Halasítási hozzájárulás” igazolás csak egy napszakra való horgászatra érvényes, vagyis:
- reggel 06.00 órától, az nap este 18.00 óráig terjedő időre, vagy
- éjszaka 18.00 órától, másnap reggel 06.00 óráig terjedő időre.
(Tehát valamely szombat reggeltől, vasárnap reggelig horgászni kívánó vendég kétszeri eseti „Halasítási hozzájárulás” megváltásával válthat jogot, vagy pl. aki valamely szombat reggeltől vasárnap estig kíván horgászni, az azt háromszori „Halasítási hozzájárulás” megváltásával teheti meg.)

FIGYELEM! Töredék nap, vagy éjszaka nincs!

Később kezdés nem jogosít a következő napszakba átnyúló horgászásra, vagy éjszakára váltott jogosítással a 18.00 óra előtti kezdésre.

Az egyesület tagja horgászata szempontjából az éjszakai horgászat a jelölt időpontokban folyamatosnak minősül.

3. A Dabas-Mánteleki horgásztónál alkalmazott adminisztrációs szabályok:

a./ Az egyesület tagja köteles a tóhoz történő megérkezést követően a halőr háznál jelentkezni és az ott elhelyezett naplóba a nevét, valamint az érkezés pontos idejét bejegyezni.
A horgászat befejezése után köteles a fogás eredményét /fajta és kg szerint/, valamint a távozás pontos időpontját a naplóba bejegyezni. Ezt követően a halőrnél be kell mutatni a fogási naplót és a zsákmányt. Köteles tűrni, hogy a halőr – felszólítás alapján – személyes tárgyait, gépkocsiját ellenőrzés céljából átvizsgálja. Halőr köteles a zsákmányt megmérni és annak súlyát pontosan, névvel együtt feljegyezni.

FIGYELEM! Aki a horgászat befejezése után úgy távozik el a horgásztótól, hogy a naplóban a távozása nincs bejegyezve, vagy kivonja magát az ellenőrzés alól, az fegyelmi vétséget követ el, vele szemben a halőr, vagy az egyesület vezetősége fegyelmi eljárást kezdeményezhet!

b./ Vendég horgászaink, akik esti „Halasítási hozzájárulás” megfizetésével szereztek horgászási jogot, a megérkezéskor és távozáskor kötelesek a halőrnél jelentkezni az erre a célra rendszeresített naplóba történő regisztrálás végett. Horgászigazolványuk a horgászás időtartamára a halőrnél leadásra kerül.
Az eseti „Halasítási hozzájárulás” (a fogási adatokat rögzítő) szelvényét kötelesek kitölteni és távozáskor leadni. A kitöltött szelvények alapján, az erre a célra rendszeresített naplóba a fogási adatokat, a halőr köteles rögzíteni.

FIGYELEM! Az ellenőrzési kötelezettségben nincs eltérő szabályozás a tagokhoz képest!

c./ A horgász napszakonként (nappal, illetve éjszaka) csak 1 db „Halasítási hozzájárulás”-t használhat fel!

II. Horgászási kötelmek.

1. Horgászási mód:

a./ Teljes jogú tag egyszerre két bottal, az eresztéken maximum 3 horoggal horgászhat.

b./ Kedvezményezett jogú és ifjúsági tag egy bottal, az eresztéken maximum 3 horoggal horgászhat.

c./ Gyermek horgász csak a területre érvényes horgászengedéllyel rendelkező felnőtt felügyelete mellett egy bottal, úszós vagy fenekezős készséggel horgászhat. Méretes nemes hal, kifogása esetén, csak a mellette felügyeletet ellátó horgász fogási naplójába történő bejegyzése után tartható meg.

d./ Egy bot teljes felszereléssel készenlétbe helyezhető a parton.

2. Kifogható – MEGTARTHATÓ - halmennység:

a) 2 botos éves jogosítással rendelkezők tagoknál:
- nemes halakból napi 2 db, heti 4 db (ide értve a nem őshonos amurt is); rabló halból napi 1 db, heti 2 db
- éves szinten maximum 30 kg nemeshal (ide értve a nem őshonos amurt is)
- nem nemes halakból napi 3 kg, éves szinten maximum 60 kg
- törpeharcsából korlátozás nélkül.

b) 1 botos éves jogosítással rendelkező tagoknál, aki ifjúsági tag, vagy mindenkori öregségi nyugdíjas, vagy olyan feleség, akinek a férje 2 botos éves jogosítással rendelkezik.
- nemes halakból napi 1 db, heti 4 db (ide értve a nem őshonos amurt is), amelyből maximum 2 db rabló
- éves szinten maximum 15 kg nemeshal (ide értve a nem őshonos amurt is)
- nem nemes halakból napi 3 kg, éves szinten maximum 30 kg
- törpeharcsából korlátozás nélkül.
A heteket a naptár szerint kell figyelembe venni, vagyis a hét a hétfő reggeli /05.00 óra/ tó nyitással kezdődik, és vasárnap este /22.00 óra/ a tó zárással fejeződik be.

c) 2 botos eseti „Halasítási hozzájárulás”-sal horgászók:
- nemes halakból 2 db-ot (ide értve a nem őshonos amurt is), amely mennyiségből maximum 1 db rabló,
- nem nemes halakból 3 kg-ot
- törpeharcsából korlátozás nélkül.

d) 1 botos eseti „Halasítási hozzájárulás”-sal horgászók, aki ifjúsági horgász, vagy mindenkori öregségi nyugdíjas.
- nemes halakból 1 db-ot (ide értve a nem őshonos amurt is),
- nem nemes halakból 3 kg-ot foghat.
- törpeharcsából korlátozás nélkül.

e., MÉRETKORLÁTOZÁS:

Méretkorlátozás a  megtartott halakra : Ponty: 4 kg, Amur: 6 kg, Süllő 4 kg, egyéb nemes hal esetében az országos horgászrend szerint.

A méretkorlátozás feletti nemes halakat szákban tartani TILOS! Mérlegelés, fényképezés után a halakat kíméletesen vissza kell engedni a tóba.

A KOI PONTYOKAT ELVINNI TILOS!

3. Gereblyézni, csónakból horgászni TILOS !

4. A horgász nem zavarhatja más horgásztársát! A vízparton a horgászni érkező a már ott tartózkodó horgász/ok/tól, (a vitatkozás mellőzésével) minimum 5 méter távolságra telepedhet le!

5. FOGLALT HELY NINCS!

6. Készséget és egyéb felszerelést a horgászhelyre előre telepíteni TILOS!

7. Éjszakai horgászás csak és kizárólag, az állandó, jól kivilágított horgászhely feltételével és annak fent tartása mellett valósulhat meg.

8. Hétköznapokon, amikor az éjszakai horgászat nem engedélyezett, akkor a reggeli kezdéskor a teljes kivilágosodásig, illetve délután a szürkület kezdetétől, 22.00 óráig a horgászó helyet jól láthatóan kell kivilágítani.

9. A horgász a távozáskor, a horgászhelyét csak tiszta, hulladékmentes állapotban hagyhatja el.

10. Minden horgász csak a saját felelősségére, a balesetveszélyre tekintettel és mások biztonságának figyelembe vételével közelítheti meg 10 méteren a partot gépkocsival.

A HORGÁSZTÓ TELJES TERÜLETÉN, A GÉPKOCSIVAL OKOZOTT BALESETEKÉRT, VALAMINT A GÉPKOCSIBAN KELETKEZETT KÁRÉRT AZ EGYESÜLET FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

11. A tóban fürödni, szörfözni, csónakázni HATÓSÁGILAG TILOS!

12. Befagyott tavon a lékhorgászás TILOS! Ebből eredő balesetért az egyesület felelősséget nem vállal.

13. A horgász a halőr, vagy a társadalmi horgászellenőr kérésére horgászigazolvánnyal, az éves, vagy az eseti „Halasítási hozzájárulás” befizetését igazoló szelvénnyel és a személyi igazolvánnyal köteles magát igazolni, és az ellenőrzésnek alávetni.

14. Szabálytalanság esetén átvételi elismervény ellenében az éves engedély bevonható, a horgászkészség a fegyelmi eljárás lefolytatásáig elkobozható.

15. A felszólítás alapján végzett ellenőrzés elöli elzárkózás, esetleges erőszakos magatartás a legsúlyosabb fegyelmi büntetést vonhatja maga után.

16. A kifogott hal/ak/ haltartóban és kizárólag a tó vizében tárolhatók. A kifogott hal máshol /pl: gépkocsiban, stb, távol a part vizétől / történő tárolása a hal/ak/ elkobzását –tóba történő visszahelyezését, és fegyelmi eljárás indítását vonhatja maga után. Vödörben kizárólag csalihal tartása engedélyezett.
Vendég horgász esetében ilyen cselekmény a tavunkról történő kitiltást jelentheti a feljelentéstől függetlenül.

17. Táborozás esetén a kifogott hal/ak/ étkezésre történő felhasználása úgy lehetséges, hogy a hal/ak/ élőállapotukban történő bemutatása a halőrnek kötelező, és ebben az esetben is az eredet, és mennyiség a fogási naplóból megállapítható kell, hogy legyen.

18. A telepítés nyilvános, bármely tag részvétele engedélyezett! Telepítés után 2 naptári napra rendelhető el horgászati tilalom.

19. Harcsa horgászatára a MOHOSZ „Országos Horgászrend”-je vonatkozik, de mentesség megkérése esetén, annak figyelembe vételével engedélyezhető a horgászata.

20. A 4 kg vagy azt meghaladó ponty nem tartható meg, vissza kell helyezni a tóba.

21. A 4 kg feletti süllő nem tartható meg, vissza kell helyezni a tóba.

22. A 6 kg vagy azt meghaladó amur nem tartható meg, vissza kell helyezni a tóba.
A 40 cm-nél kisebb amurt kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.

23. Csuka horgászatára az országos horgászrend a mérvadó.

24. A halak védelme érdekében a halmatrac- és sebfertőtlenítő használata kötelező!

25. A tavon a behordás mindennemű változata, így az etetőhajó használata is TILOS!

26. Lakókocsi tárolására a vezetőség által kijelölt helyen van lehetőség.

27. Tilos a tó körüli növényzet, bokrok, fák, valamint az összefüggő nádfal rongálása, önhatalmú írtása, vagdosása. Csak a vezetőséggel egyeztetve lehetséges.

28.Tüzet rakni, csak a kijelölt tűzrakó helyen szabad, kizárólag lehullott, száraz faágakból, vagy otthonról hozott fával.

Az egyesület a módosított HORGÁSZREND-et, az egyesület 2017. január 28-án tartott zárszámadó közgyűlésén léptette hatályba.

MALÉV-DABAS Horgász Egyesület vezetősége

Véletlen képek

303.jpg

Időjárás